Arbetsplatsinhägnad

MM Stängsel har ett stort utbud för arbetsplatsinhägnad oavsett om du behöver temporära avspärringar som är lätt att flytta runt när situationen kräver. Eller om du vill sätta upp tillfälliga avspärrningar eller grindar som kan säkra passagen med enklare bommar slaggrindar. MM Stängsel har det du behöver och vi kan till och me skräddarsy helhetslösnigar som täcker hela säkertshedjan för byggprojektet så inget går förlorat eller att obehöriga kommer in.

Skicka en offertförfrågan, ring eller kontatkta oss idag om du har fler frågor.

Mobil arbetsplatsinhägnad

Mobila stängsel är en perfekt lösning när man behöver temporära avspärrningar, eller när inhägnaden kräver mer flexibilitet.

Ett standardutförande för montering på återvinningssten är höjd 2 000 mm samt en bredd på3 500 mm. Staketen leveras sektioner och går att få i olika modeller med varierande godstjocklek, maskstorlek. MM har även flera tilläggsdetaljer. Allt för att staketet och inhägnaden blir anpassat till den önskade säkerhetsnivå.

Tillfällig arbetsplatsinhägnad

För tillfälliga avspärrningar kring byggarbetsplatsen, erbjuder MM Stängsel en rad olika komplement. Bland annat har vi:

kravallstaket
mobila skjutgrindar
rotationsgrindar för reglerad passagekontroll

Som kan kompletteras med våra mobila stängsel. Det stärker inte bara säkerhetskedjan, men ger även ökad kontroll över vem som tar sig in och ut från området.

Grindar som arbetsplatsinhägnad

Vi erbjuder både automatiserade och manuella grindar för enkel och säker passage till byggarbetsplatsen. Beroende på behov går det även anpassa grindarna efter storlek på öppning och utrymme, så därför erbjuder vi arbetsplatsinhägnader med allt från: enkla bommar,
slaggrindar, och mer komplexa teleskopgrindar-
avancerade skjutgrindar.

Kontakta MM Stängsel för arbetsplats inhägnad

MM Stängsel är en komplett leverantör på områdesskydd och kan hjälpa dig skydda dina projekt. kontatkta oss redan idag när du behöver en gedigen arbetsplatsinhägnad.